Časté dotazy

Zde najdete odpovědi na všechno, co vás zajímá*

IKISEQ

Co je to IKISEQ?

IKISEQ je společnost zabývající se lidským potenciálem, jeho vyhledáváním, rozvojem a poprvé v historii i jeho veřejným obchodováním. Je to místo, kde se potkávají talentovaní lidé, jejich fanoušci, podporovatelé a investoři s jedním společným cílem – vytěžit to nejlepší z lidského potenciálu. IKISEQ s sebou přináší možnost investovat do této nejcennější a zároveň nejpodhodnocenější komodity současnosti, změnit někomu při tom život a navíc se u toho všeho i skvěle bavit.  IKISEQ jsou smysluplné investice s vícero dopady.

Jak IKISEQ funguje?

Využíváme naše know-how a zkušenosti k vyhledávání nadaných a talentovaných lidí s vysokým potenciálem z různých odvětví a navazujeme s nimi dlouhodobou spolupráci. Tyto osobnosti následně představujeme veřejnosti a seznamujeme ji s jejich jedinečnými příběhy, plány a skutečnostmi. Fanoušci a investoři mají možnost do nadaných osobností přímo investovat a koupit si podíl na jejich současných i budoucích příjmech. S těmito kontrakty půjde brzy i P2P obchodovat a to přinese velmi důležitý aspekt likvidity. Díky těmto smysluplným investicím, se vydávají nadaní lidé na svou cestu, kterou můžeme dále všichni sledovat, podporovat se a společně z toho i profitovat. IKISEQ poskytuje svým svěřencům maximální péči a support. Tím přispívá k vyšší pravděpodobnosti úspěchu, komfortu našich osobností a zároveň i ochranně investic nás všech.

Jak se IKISEQ liší od crowdfundingových platforem?

IKISEQ se podobá spíše burzovnímu prostředí na kapitálových trzích. Na crowdfundingových platformách lidé přispívají, na IKISEQ platformě investují. Tak jako má každá akciová společnost možnost přivést své akcie na akciové trhy, může osoba samostatně výdělečně činná, nebo seskupení ve formě právnické osoby, přivést své podíly na platformu IKISEQ.

Jak se IKISEQ liší od jiných investičních platforem, jaké jsou jeho výhody?

IKISEQ je burza jako jakákoliv jiná, velmi se ale liší co se týče obchodované komodity. Je to první burza na světě, která otvírá trh pro obchodování lidského potenciálu, a k tomu navíc přináší silné příběhy inspirativních osobností, nekonečné vzrušení ze hry a kupu zábavy.

Talenti

Kdo všechno může být talent?

Talentem může být kdokoliv. V IKISEQ najde své místo sportovec, umělec, student, vědec, startupista, programátor, spisovatel, kuchař, zedník i nezaměstnaný či sociálně nezapojený. Uvítáme rádi zkrátka každého, kdo v sobě našel svou výjimečnost a usoudil, že je čas ji dále rozvíjet pro radost svou i ostatních. Zároveň je dobré říci, že své místo u nás najdou i různá seskupení, jakými jsou e-sportové teamy, hudební skupiny nebo třeba kreativní party.

Jak se s vámi talent spojí?

Easy. Ať nám napíše na talent@ikiseq.com a sdělí nám vše, co považuje za důležité. Každému bez výjimky se ozveme, zajímá nás každý člověk, který se rozhodne nás oslovit a uvidíme co z toho bude.

Podle čeho vybíráte talenty?

Základem je odhodlání a sebevědomí. Nehovořím však o širokých ramenech, ale o vědomí sebe sama. Dle našeho přesvědčení, ověřeného praxí, máme za to, že je náš team schopný objevovat potenciál v lidech, kteří se okolo tohoto významného životního období pohybují. Rádi pracujeme s lidmi, kteří si již sama sebe uvědomují, ale stejně tak i s těmi, kteří jsou tomu velmi blízko.

Co mě tedy jako talenta čeká?

Přichází k nám nadaní lidé a ti nás musí dokázat přesvědčit, když se jim to povede, tak okolo sebe získají celý náš team, který dotyčnému talentu pomůže s představení jeho příběhu světu a to v tom nejlepším možném světle a formě. Když to dokáže veřejnost oslovit a podaří se navázat vztah, tak se tím odstartuje vzrušující cesta pro nás všechny zúčastněné. Pro IKISEQ, fanoušky, tak i ty konkrétní osobnosti a v této synergii je pak naše největší síla.

Co má talent v IKISEQ za podporu?

Je to velmi komplexní a naší velkou přidanou hodnotou je zejména network napříč odvětvími a také naše schopnost, talenty propojovat a napojovat. Podpora kterou našim osobnostem poskytujeme, pak spočívá především v osobnostním rozvoji, péčí o duševní i fyzické zdraví, na straně jedné. Na straně druhé, pomáháme s uplatněním, uzavíráním business dealů či podporou v administrativní oblasti.

Máte pro práci s talenty nějaké zásady ?

ANO! Netvoříme hvězdy, neděláme z nikoho-někoho. Nasloucháme a jsme oporou našim osobnostem. Lidé, se kterými pracujeme, mají vnitřní pohon a není jim ho třeba zvenku dodávat. Lidé, kteří s námi spolupracují, by ke svým cílům stejně došli. Společně to však chutná lépe a dá se dojít dále.

Investování

Pro koho je investování na platformě určeno?

V podstatě pro každého. IKISEQ je bezpečné a transparentní prostředí jak pro zkušené investory, tak pro fanoušky, kteří chtějí podpořit svého oblíbeného zpěváka, sportovce, influencera, modelku či e-sportový team..., ale i pro začínající investory, kteří si chtějí otestovat své dovednosti, umění předvídat vývoj trhu a chtějí získat cenné zkušenosti a investiční skills. IKISEQ je pro každého, kdo chce pracovat se svými finančními prostředky, u toho se skvěle bavit, stát se součástí úspěchu svého oblíbence a navíc z toho profitovat. IKISEQ chce rozšířit spektrum investičních možností a přiblížit investování té nejširší veřejnosti.

Do čeho mohu investovat?

Na platformě IKISEQ lze primárně investovat do lidského potenciálu – lidí nebo seskupení, kteří mají s určitou dávkou pomoci velkou šanci být velmi úspěšní ve svém oboru, ať už je to showbyznys, sport, umění, gastronomie... V praxi to znamená, že si uživatel vybere jeden či více talentů, které chce podpořit na jejich cestě k úspěchu, nebo u kterých věří, že dosáhnou ke hvězdám a ještě výš. Nakoupí jeho podíly a sleduje, jak se kariéra vybraného talentu nebo talentů vyvíjí. S růstem popularity a úspěchu každého talentu roste jak cena jeho podílů, tak výše vyplácené dividendy, čímž se zhodnocují investice uživatele.

Jak mohu investovat?

Stačí se registrovat, seznámit se s příběhy talentovaných lidí uvedených v nabídce, vybrat talent a koupit jeho podíly. Podíly jsou v podstatě akcie, jejichž hodnota se bude vyvíjet stejně jako kariéra vybraného talentu. V první fázi projektu je možné koupit podíly v rámci veřejné nabídky za předem stanovenou cenu. V druhé fázi – jakmile budou všechny podíly talentu v rámci veřejné nabídky vyprodány a bude na to naše platforma přichystána – se uvolní P2P obchodování, což znamená, že uživatelé budou moci obchodovat podíly mezi sebou a tím se zajistí likvidita. V podstatě stejně, jako se na burze obchodují akcie, se v rámci P2P obchodování na IKISEQ obchodují podíly talentů. V tomto případě cenu podílu určuje sám trh, respektive poptávka-nabídka.

Mohu investovat opakovaně, případně i do stejného talentu?

Ano, podíly talentů lze nakupovat opakovaně, a to až do vyprodání veřejné nabídky. Stejně tak lze investovat – nakupovat podíly jiných nebo nových talentů uvedených do veřejné nabídky a tvořit si tak vlastní a více diverzifikované investiční portfolio v rámci IKISEQ. Po vyprodání veřejné nabídky bude spuštěno P2P obchodování, kde již podíly nebude možné koupit za fixní cenu, ale za ceny, které budou přirozeně vznikat mezi uživateli v rámci poptávky a nabídky stejně jako na jakékoliv jiné na burze.  P2P obchodování se spustí v momentě dostatečného počtu uživatelů na platformě.

Jakou míru participace investicí získám?

To záleží na parametrech kontraktu každého talentu a počtu nakoupených podílů. Modelová situace: Talent potřebuje na dosažení svého cíle 1 milion korun. IKISEQ po pečlivé analýze a zhodnocení talentova záměru rozdělí tento 1 milion na 100 tisíc podílů, z čehož jeden podíl bude mít hodnotu 10 Kč. Talent nabídne 10% podíl ze svých potenciálních příjmů na dobu 8 let. Znamená to tedy, že jeden podíl je uveden na trh za 10 Kč a je vázán na 0,0001% podíl z budoucích čistých příjmů talentu.

Jaká je minimální výše investice?

Minimální výše investice je definována cenou jednoho podílu každého kontraktu. V rámci investic a obchodu na P2P trhu to závisí na momentální tržní ceně podílu. P2P trh se však otevře až ve druhé fázi projektu.

Jaká je maximální výše investice?

Aktuálně není výše jednotlivých investic uživatele nikterak omezena. Je limitována pouze objemem obchodovaného kontraktu – počtem podílů ve veřejné nabídce.  

Jaká je návratnost investice?

To je individuální, návratnost investice ovlivňuje mnoho faktorů, zejména pak vlastní strategie investora a úspěšnost konkrétního talenta. Každý podíl má stejně jako akcie dva faktory hodnoty. 1. nominální hodnota podílu – fixní, předem stanovená cena, která je definována na základě důkladné analýzy stanoveného cíle, profitability a částky potřebné k dosažení cíle. 2. momentální hodnota je určená nabídkou a poptávkou uživatelů v rámci P2P obchodování, které se spustí v druhé fázi projektu. A pak je zde výše dividendy, která bude na podíl minimálně jednou za rok připsaná a vychází z % podílu čistého zisku talentu. Návratnost investice lze tedy těžko specifikovat nebo zobecnit a v případě neúspěchu talenta může být i nulová. IKISEQ uvádí na trh pouze takové kontrakty, které si sám vyhodnotí jako profitabilní. Do těchto výpočtů nejsou zahrnuty emoční hodnoty a nepředvídatelné spekulační faktory, které mohou cenu podílu významně ovlivnit.

Po jaké době mohu počítat s návratností investice?

Jak už bylo zmíněno u předchozí otázky, investice jsou ovlivněny mnoha faktory, nejvíce ale záleží na investiční strategii každého investora a je třeba počítat také s tím, že se investice nemusí vrátit vůbec.

Poplatky

Jaké poplatky jsou s investováním na platformě spojeny?

Z každé provedené transakce získá Ikiseq nízkou procentuální odměnu - provizi neboli fee, a to jak z prodeje podílů ve veřejné nabídce, tak z transakcí v rámci P2P obchodování, které se spustí v druhé fázi projektu.

Je nutná nějaká registrace?

Ano, každý uživatel se musí registrovat. V rámci prvních dvou transakcí a kumulovaného objemu do 1 tisíce euro stačí registrace jména a e-mailové adresy. Pro všechny následné transakce je pro zajištění investic nutná snadná a rychlá identifikace uživatele. Každý nákup je smluvním vztahem mezi talentem a uživatelem, proto musí být známo, mezi kým je smluvní vztah uzavírán.

Mohu své akcie/podíly obchodovat, případně kdy a za jakých podmínek?

Ano, podíly jsou mezi uživateli obchodovatelné, a to v rámci P2P obchodování, které se spustí ve druhé etapě projektu. Po ukončení veřejné nabídky bude spuštěno P2P obchodování, kde budou uživatelé moci obchodovat nakoupené podíly mezi sebou. Cenu jednotlivých podílů tak bude určovat sám trh čili poptávka-nabídka stejně jako ceny akcií na jiných burzách. Modelová situace: Podíly vybraného talentu nakoupené ve veřejné nabídce za 10 Kč/podíl se 100% vyprodaly, všechny jsou mezi investory a je spuštěno P2P obchodování. Každý investor se v tuto chvíli může rozhodnout z jakéhokoliv důvodu (potřebuje peníze zpět nebo je chce využít na jiný nákup, má informace, které jiní nemají, tuší, že by se trh mohl začít vyvíjet tak či onak atd.) nabídnout své podíly např. za 19 Kč/podíl. Za tuto cenu nabídku nedostane, dostane ji ale za 15 Kč/podíl a může nebo nemusí ji akceptovat. V případě, že ji bude akceptovat, dojde k protnutí nabídky s poptávkou a je vytvořena první veřejná hodnota podílu ve výši 15 Kč/podíl. Cenu podílu v rámci P2P obchodování bude ovlivňovat například i oblíbenost talentu, objem podílů v rámci trhu, faktor času s ohledem na výplatu dividend a jejich výši, atd. Bude to pel mel informací a emocí, jako v případě každého obchodování na burze a výhodu bude mít především ten, kdo se bude nejlépe orientovat.

Je celá částka investována do konkrétního talentu?

Ano, všechny prostředky jdou talentu, který z nich hradí náklady spojené s dosažením stanoveného cíle. Dle předem avizovaného plánu je tedy využije pro rozvoj své kariéry s ohledem na veřejný příslib a kontrakt, s nímž vstoupil do veřejné nabídky.

Rizika

Jaká jsou rizika investice?

Investice do lidského potenciálu považujeme například v porovnání s investicemi do extrémně volatilních trhů kryptoměn za konzistentnější. IKISEQ je o skutečných lidech s jejich reálnými příběhy. Mezi největší rizika patří například zranění u sportovců, vyhoření u umělců nebo například reputační skandály u muzikantů atp. IKISEQ si je těchto rizik vědom, proto s talenty pracuje tak, aby jim předcházel a chránil tak talenty před nezdary, investory před ztrátou a zároveň dbal na své dobré jméno. Nutno ovšem zmínit, že kontrakty jsou dlouhodobé, v řádu let, a v takovém časovém úseku se může i v životě extrémně talentovaných lidí stát ledacos. Výčet rizik souvisejících s investicí je součástí každé jednotlivé smlouvy.

Co se stane, když nebude splněn investiční plán – nevybere se dostatek prostředků na konkrétní talent a jeho cíl?

V každé veřejné nabídce je uvedeno, za jakých podmínek je platná a za jakých podmínek platná není. Pokud by se pro talent nevybralo předem definované minimum prostředků v rámci předem definovaného času, bude taková veřejná nabídka považována za neúspěšnou a investorům navráceny jejich prostředky. A to zejména proto, že každý kontrakt a plán počítá s určitým objemem prostředků potřebných ke zhodnocení investice (rozvoji potenciálu talentu). V případě, že by tyto prostředky nebyly k dispozici, nebylo by možné investici zhodnotit dle předpokladu, čímž by byli investoři vystaveni zbytečnému riziku.

Co se stane, když talent neuspěje?

Každý talent je pro vstup na trh důkladně připravován a nadále ve své kariéře i profesionálně podporován. IKISEQ svou činností přispívá k ochraně svých investic a tím i investic investorů. Pokud se však i přes to všechno stane, že talentova cesta nebude naplněna, může to znamenat i ztrátu.

* Výše uvedené odpovědi na otázky jsou koncipovány tak, aby co nejsrozumitelnějším způsobem vysvětlovaly fungování projektu IKISEQ. Odpovědi tak často pro lepší pochopení obsahují připodobnění k běžným nástrojům finančního trhu. Každý uživatel je však povinen se před uzavřením smlouvy s touto plně seznámit a vyhodnotit sám práva a povinnosti s ní spojené.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Zeptej se nás.

BAVTE SE A VYDĚLÁVEJTE

Investujte do jedné z nejcennějších a zároveň nejpodhodnocenějších komodit současnosti,
investujte do lidského potenciálu!

nebo si stáhni naši aplikaci